Circulair

Bio-ecologisch bouwen

Systimber is geschikt voor  
bio-ecologisch bouwen, voor nu én de toekomst

Bio-ecologisch bouwen is energie- en waterbesparend bouwen met zo weinig mogelijk petrochemische materialen of schadelijke stoffen in en rond het gebouw, rekening houdend met de draagkracht van de aarde en met de gerechtvaardigde behoeftes van huidige en toekomstige generaties wereldwijd
 
Bewuste keuzes op het gebied van ruimte, energie, materialen en water. De keuzes op het gebied van ruimte en ruimtelijke ordening worden veelal voor ons gemaakt, maar een rationeel energiegebruik, isolatie, ventilatie en bewust watergebruik daar zijn we zelf bij. Bij de keuze van materialen kan je kiezen voor materialen met een levenscyclusanalyse waarvan we weten dat ze demontabel en daarmee circulair zijn en het toepassen van materialen op basis van gezonde natuurlijke grondstoffen. 

MATERIAAL KEUZE

Circulair bouwen

Tot nu toe werden grondstoffen gedolven, verwerkt tot producten en deze werden vervolgens aan het einde van de levensduur vernietigd. Dit is vol te houden zolang er voldoende grondstoffen zijn en ons ecologisch systeem het afval kan verwerken. Circulair bouwen houdt in dat we bouwen met materialen welke we aan het einde van de levensduur van het gebouw kunnen hergebruiken of recyclen.

DEMONTABEL

Systimber is demontabel en daardoor gemakkelijk her te gebruiken voor een gelijke vorm of aangepast op maat voor een geheel nieuw ontwerp. 

CRADLE to CRADLE

Systimber is massief hout. Enige aanpassing leidt niet tot afval dat gestort moet worden. Ook de spacers kunnen opnieuw worden ingezet. 

ECOLOGISCH

Voor elke gebruikte boom, wordt er een nieuwe geplant. Met andere woorden: bouwen met hout, is kiezen voor een ecologisch verantwoorde bouwmethode die de natuur minimaal belast.

MATERIALENPASPOORT

Bouwmaterialen worden gedurende de levensduur van een gebouw geregistreerd op basis van o.a. financiële waarde, levensduur en kwaliteit, waardoor bij sloop identificatie en recycling mogelijk is.

Een fantastische combinatie

Systimber massief houtbouw laat zich zeer goed combineren met een natuurlijk isolatiemateriaal en een houten gevelbekleding. Alle drie de producten zijn circulair, milieuvriendelijk en hebben ademende eigenschappen waardoor een heel gezond binnenklimaat ontstaat. Andersom kan natuurlijk ook, Systimber aan de buitenzijde, natuurlijke isolatiemateriaal en een vochtregulerende wandafwerking aan de binnenzijde, zoals hout of gips. 

Houtvezelisolatie

Houtvezel heeft uitstekende isolerende eigenschappen. PAVATEX heeft een uniek proces ontwikkeld dat de natuurlijke isolerende eigenschappen van hout drievoudig verhoogt. Deze zeer efficiënte thermische isolatie biedt niet alleen comfort, maar helpt ook energie te besparen en zorgt ervoor dat de knusse warmte wordt vastgehouden.
De natuurlijke porositeit en de samenstelling van de vezels maken hout een bijzonder efficiënt isolatiemateriaal.

Hennepblokken

Hennepblokken regelen op natuurlijke wijze de temperatuur in een gebouw door opgeslagen warmte weer vrij te geven. In de winter wordt warmte langer vastgehouden en in de zomer voorkomt het oververhitting van de woning. Temperatuurschommelingen worden op natuurlijke wijze voorkomen. John van de Wetering van Isohemp vertelt hier graag meer over.

Gevelbekleding

Door de van nature hoge duurzaamheid en goed stabiliteit is Douglas een ideale houtsoort voor toepassing tegen gevels of wanden. Gevelbekleding kan zowel horizontaal als verticaal worden toegepast. Een juiste montage en afwerking is bepalend voor de duurzaamheid. Naast Douglas gevelbekleding leveren we ook andere houtsoorten, zoals Red Ceder en Fraké. Lees meer over de mogelijkheden, afwerkingen en profielen.

lees meer

Energiezuinig bouwen

Goede isolatie is een extra investering tijdens de bouw die je de jaren daarna via besparing de op de energierekening weer terug verdient. 

Lage energiewoning en passief huizen

We spreken van een lage-energiewoning als het totale energieverbruik voor verwarming en koeling per jaar lager is dan 30 KWh/m² (netto geklimatiseerd vloeroppervlakte). Een passiefhuis is een stap verder in de richting van energiezuinig bouwen. Een belangrijk criterium van een dergelijke woning is dat deze minder dan 15 kWh/m² aan verwarmingsenergie verbruikt.

AFSTEMMING

Houtconstructie, isolatie en luchtdichting moeten perfect op elkaar zijn afgestemd om luchtlekken en koude bruggen te voorkomen

LUCHTDICHTING

Verborgen gemonteerde dubbele Systimber EPDM-dichtingen vangen alle spelingen op. Dit resulteert in een totale luchtdichtheid. 

DAMPOPEN

Een maximale dampopenheid is de beste manier om kostbare constructie-elementen decennia lang van bouwschade te vrijwaren. Bovendien heeft een dampopen bouwsysteem met hygroscopische (isolatie)materialen een gunstige invloed op het binnenklimaat, omdat schommelingen in de luchtvochtigheid worden uitgevlakt.

NATUURLIJKE ISOLATIE

Het hout heeft een ademende werking. Door een combinatie met natuurlijke isolatie, zoals houtvezel of natuurlijke vlas- en hennepisolatie wordt een dampopen constructie gecreëerd en tevens een gezond binnenklimaat.